Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van ICS Groep b.v. welke specifiek van toepassing is op de website werkenbijicsgroep.nl. In deze Privacy Policy wordt informatie gegeven over de gegevens van gebruikers van de website werkenbijicsgroep.nl die door ICS Groep b.v. worden verwerkt. Op deze manier geven wij iedere gebruiker van de website op een transparante wijze inzage in de zorgvuldigheid waarmee wij de gegevens verwerken. Waarbij de wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Bezoekers van de website werkenbijicsgroep.nl worden in de gelegenheid gesteld om te solliciteren of hun interesse in vacatures kenbaar te maken. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt. Echter hechten wij veel waarde aan de privacy van de gegevens waardoor er uiterst zorgvuldig mee omgegaan wordt.

De meest actuele Privacy Policy is altijd terug te vinden op werkenbijicsgroep.nl.

Verantwoordelijkheid persoonsgegevens

De verantwoordelijke verwerker voor de persoonsgegevens, zoals deze zijn beschreven in de Privacy Policy, is ICS Groep b.v.

Wanneer is de Privacy Policy van toepassing?

De Privacy Policy is van toepassing op alle gegevens die ICS Groep b.v. verzamelt en verwerkt van de gebruikers van werkenbijicsgroep.nl. Zodra je via werkenbijicsgroep.nl solliciteert op een functie, je aanmeld voor vakantiewerk of een job alert aanmaakt verzamelt ICS Groep b.v. de gegevens die je in het desbetreffende formulier invult.

Solliciteren en job alert

Zodra je solliciteert op een vacature wordt er gevraagd een online formulier in te vullen. Hierin worden de benodigde gegevens gevraagd om de sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Optioneel kan er een cv worden geüpload.

Als je een job alert wilt ontvangen worden de benodigde gegevens gevraagd om te kunnen voorzien in een job alert die aansluit op de gevraagde expertise.

Welke gegevens worden verwerkt?

De volgende gegevens worden verwerkt om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en voor de verdere afhandeling: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en optioneel motivatie en cv. Voor een job alert verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam,  e-mailadres en expertise(s).

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

De persoonsgegevens die door jou, met toestemming, aan ICS Groep b.v. zijn verstrekt worden binnen 1 jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien je wilt dat jouw gegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd kun je dit aangeven door een mail te sturen naar vacature@icsgroep.nl.

Indien je geen job alert wilt ontvangen kun je je hiervoor afmelden via de knop ‘afmelden’ in de  desbetreffende job alert. Je gegevens worden dan verwijderd.

Derden

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen verwerkt door ICS Groep b.v.. Zonder toestemming zullen persoonsgegevens dan ook niet aan derden worden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn.